228-0214 – Algoritmizace inženýrských výpočtů (AIV)

Garantující katedraKatedra stavební mechaniky
Garant předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
228-0214/01 2010/2011 2012/2013 5
228-0214/02 2010/2011 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na prohloubení: • znalostí využití programového systému Matlab k tvorbě inženýrských aplikací, • zvládnutí základních metod numerické matematiky a jejich uplatnění při řešení úloh stavební mechaniky, • prohloubení znalostí programování a tvorby algoritmů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Kurz je zaměřen na pokročilé využití výpočetní techniky pro účely inženýrských úloh a na prohloubení teoretických základů v oblasti stavební mechaniky. Předpokladem je znalost práce s výpočetní technikou z hlediska uživatele, základy práce s tabulkovými procesory, základy numerické matematiky a programování.

Povinná literatura:

1. Krejsa, M., Algoritmizace inženýrských výpočtů, učební texty v obrazovkové verzi i ve verzi pro tisk, VŠB-TU Ostrava, 2011. 2. Ralston, A. Základy numerické matematiky. 1. vydání. Academia, Praha, 1973. (635 s). 3. Wirth, N., Algoritmy a štruktúry údajov. 1. vydanie. Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava, 1988. (488 s). 4. Algoritmus. Webové stránky zaměřené na tvorbu algoritmů. [on-line]. .

Doporučená literatura:

1. Teplý, B., Šmiřák, S.: Pružnost a plasticita II, skripta VUT v Brně, 1993. 2. Rektorys, K. a kol.: Přehled užité matematiky I a II, 7. rozšířené a doplněné vydání, Prometheus, Praha, 2000. 3. Krček, B. - Kolomazník, I. : Algoritmy a datové struktury. Elektronické učební texty VŠB, Ostrava 2007. ( http://mdg.vsb.cz/M ) 4. Krček, B. - Kolomazník, I. : Algoritmizace a programování v Delphi. Skriptum VŠB, Ostrava 2006. 5. Mika, S. Numerické metody algebry. Matematika pro vysoké školy technické. 2. vydání. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1985. (176 s). 6. Olehla, M., Tišer, J., Praktické použití Fortranu. 2. upravené vydání. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1979. (432 s). 7. Materna, A., Štěpánek, P., Teplý, B., Automatizace inženýrských úloh. Skriptum. Vysoké učení technické v Brně, 1985. (132 s).

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0203 SSKII Statika stavebních konstrukcí II Povinná
228-0211 PPII Pružnost a plasticita II Doporučená
714-0268 BcM3 Matematika III Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.