228-0230 – Základy stavební mechaniky (ZSM)

Garantující katedraKatedra stavební mechaniky
Garant předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
228-0230/03 2019/2020 6
228-0230/04 2019/2020 6
228-0230/05 2019/2020 2022/2023 6
228-0230/06 2025/2026 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se základy stavební mechaniky – stavební statiky, se zaměřením na schopnost stanovit reakce a sestrojit průběhy vnitřních sil na jednoduchých staticky a kinematicky určitých konstrukcích, zejména na přímých, zakřivených a lomených nosnících a rovinných nosníkových soustavách

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Základy stavební mechaniky poskytne studentům základní informace o statickém řešení staticky a kinematicky určitých rovinných prutových nosných konstrukcí, které spočívá ve výpočtu reakcí ve vnějších vazbách a sestrojení průběhů vnitřních sil pomocí podmínek rovnováhy. Součástí výuky je i analýza silových soustav v rovině a prostoru a základy kinematiky, které jsou nezbytné pro dosažení požadované nehybnosti nosné konstrukce.

Povinná literatura:

1. Benda, J., Stavební statika I., VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0771-8. 2. Jurčíková, Krejsa, Lausová, Michalcová: Stavební statika. VŠB-TU Ostrava 2013.

Doporučená literatura:

1. Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí I., VUTIUM Brno 1999. 2. Kytýr, J., Gratza, R., Plášek, J., Ekr, J., Ridoško, T.: Statika I – Řešené příklady. Skriptum. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2014. 3. Russell C. Hibbeler, Structural Analysis (10th Edition), 736 pages, 2017, ISBN-13: 978-0134610672, ISBN-10: 0134610679.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.