228-0301 – Stavební dynamika (SD)

Garantující katedraKatedra stavební mechaniky
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
228-0301/01 2003/2004 2020/2021 5
228-0301/02 2003/2004 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmětem výuky je navrhování stavebních konstrukcí z hlediska dynamiky, tj. objektů, které jsou vystaveny vlivům časově proměnného zatížení jako je vítr, doprava či zemětřesení.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmětem výuky je navrhování stavebních konstrukcí z hlediska dynamiky, tj. objektů, které jsou vystaveny vlivům časově proměnného zatížení jako je vítr, doprava či zemětřesení. Pozornost je soustředěna na volné i vynucené kmitání soustav s konečným počtem stupňů volnosti a na vibrace soustav s rovnoměrně rozdělenou hmotou, jako jsou např. vysoké budovy nebo mosty. Výpočtové modely zohledňují základní typy útlumu a jsou lineární. Zatížení je pojato deterministicky a k řešení se využívá harmonické analýzy nebo konvoluce. Celkový obraz o chování a odezvě konstrukce je dokreslen pomocí jejího frekvenčního přenosu. Volné kmitání soustav s konečným počtem stupňů volnosti je řešeno tradičními didakticky velmi transparentními metodami konstant tuhosti a konstant poddajnosti a doplněné o energetické metody, které tvoří základ pro obecnější řešení MKP. Analytická řešení jsou doplněna o numerické postupy. Znalosti a dovednosti studenta získané v předmětu: Absolvent kurzu se seznámí se základními pojmy z dynamiky stavebních konstrukcí a naučí se řešit některé relativně jednoduché úlohy vedoucí k bezpečnému návrhu stavby z hlediska dynamického namáhání.

Povinná literatura:

1. Kuchárová, D. – Melcer, J.: Dynamika stavebných konštrukcií. EDIS ŽU Žilina, 2000 2. Stejskal, V., Okrouhlík, M.: Kmitání s Matlabem, ČVUT, 2001

Doporučená literatura:

1. Baťa, M. - Plachý, V. - Trávníček, F.: Dynamika stavebních konstrukcí. Praha, SNTL/ALFA 1987 2. Melcer, J. – Kuchárová, D.: Dynamika stavebných konštrukcií - príklady. EDIS ŽU Žilina, 2004

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.