228-0305 – Nelineární a lomová mechanika (NLM)

Garantující katedraKatedra stavební mechaniky
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
228-0305/01 2010/2011 2020/2021 5
228-0305/02 2010/2011 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost řešit nelineární úlohy stavební mechaniky (plasticita, stabilita). Schopnost rozpoznat typ nelineárního chování a znalost jeho vlastností. Schopnost řešit nelineární úlohy z využitím specializovaného software.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu studenti získají znalosti z oblasti nelineární a lomové mechaniky mechaniky ve vztahu ke stavebním konstrukcím a materiálům (plasticita a porušování materiálů, velké deformace).

Povinná literatura:

1. Teplý, B. Šmiřák, S: Pružnost a plasticita II, CERN, Brno 2000 2. Ravinger, J., Psotný, M.: Analýza konštrukcií, Nelineárne úlohy, STU v Bratislave, Bratislava 2006 3. Bittnar, Z., Šejnoha, J.: Numerické metody mechaniky I., I I., Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992

Doporučená literatura:

1. Brdička, M., Samek, L., Sopko B.: Mechanika kontinua, Academia, Praha 2000

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.