229-0152 – Technická zařízení budov II. (TZB2)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZB
Garant předmětuIng. Irena Svatošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
229-0152/01 2005/2006 2008/2009 5
229-0152/02 2005/2006 2008/2009 5
229-0152/03 2006/2007 2008/2009 5
229-0152/04 2009/2010 2010/2011 5
229-0152/05 2009/2010 2015/2016 5
229-0152/06 2009/2010 5
229-0152/07 2014/2015 2020/2021 5
229-0152/08 2009/2010 2014/2015 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět podává základní informace o problematice vytápění budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět seznamuje posluchače s vytápěním stavebních objektů - zdrojem tepla, návrhem topných rozvodů a jednotlivých topných ploch.

Povinná literatura:

M.Vandas a kol. Technická zařízení budov, Verglas Praha / 2001 J.Cihlář TZB – Ústřední vytápění I, CERM Brno / 1998 J.Šoch TZB, VŠB / 2001 K.Brož Zásobování teplem, ČVUT Praha 1997 Kolektiv, Topenářská příručka (kniha i CD), GAS Praha / 2001 V.Jelínek, R.Vanko, Komínová technika, Komtec K.Vary/ 2000 Česká společnost pro tech.pr. < www.tzbinfo.cz > Technická pravidla GAS Odběrná plynová zařízení, GAS Praha / 2000 Dvořáček K.- Sládek D. Elektrické instalace ve výstavbě, STROM Praha / 1996 časopis Topenářství a instalace 6x ročně časopis Instalatér, 6x ročně Firemní literatura Grundfos,WILO, Vaillant, Schiedel, Junkers, Viessmann,Viadrus, DAKON

Doporučená literatura:

Jelínek, Kabele, Papež, Houšková: TZB. Podklady pro projekty. Praha Vydavatelství ČVUT, 2005 Kabele, Frolík , Houšková, Jelínek, Koubková, Petrová, Vyoralová: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Praha Vydavatelství ČVUT, 2007 Cihlář, Gebauer, Počinková: TZB. Ústřední vytápění I. Cvičení, ateliérová tvorba. Nakladatelství CERM, s.r.o. Brno,1998 Karel Brož: Vytápění. Vydavatelství ČVUT, 2006 Brož,Šourek: Alternativní zdroje energie. Praha Vydavatelství ČVUT, 2003 Bystřický, Pokorný: TZB – B. Vydavatelství ČVUT, 2003 www.tzb-info.cz/

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
229-0151 TZB1 Technická zařízení budov I. Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.