229-0160 – Technická zařízení budov I/A (TZBI/A)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZB
Garant předmětuIng. Petra Tymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
229-0160/01 2009/2010 2015/2016 2
229-0160/02 2014/2015 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí znalosti vedení domovních zdravotechnických instalací ( kanalizace, vodovod, plynovod ). Získají přehled o vhodných výrobcích a technologiích. Naučí se zásady dimenzování a návrhu jednotlivých částí zdravotechnických instalací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává obsáhlejší informace o technických zařízeních budov, správném návrhu zařizovacích předmětů, požadavcích na hygienickou výměnu vzduchu, požadavcích na kvalitu vody ( studené, teplé), podmínkách instalace vnitřního plynovodu a spotřebičích plynu, využití dešťové odpadní vody, návrhu domovních čistíren odpadních vod.

Povinná literatura:

Z.Žabička,J.Vrána: Zdravotně technické informace J.Vrána a kol.: Technická zařízení budov v praxi Jelínek, Kabele, Papež, Houšková: TZB. Podklady pro projekty. Praha Vydavatelství ČVUT, 2005 Kabele, Frolík , Houšková, Jelínek, Koubková, Petrová, Vyoralová: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Praha Vydavatelství ČVUT, 2007 Houšková, Koubková: Technická zařízení budov. Zdravotní technika a vytápění. Cvičení 1. Praha Vydavatelství ČVUT, 2000

Doporučená literatura:

http://www.tzb-info.cz/ http://www.prostredistaveb.vsb.cz/

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.