229-0262 – Větrání a klimatizace I (VaK I)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZB
Garant předmětuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
229-0262/01 2013/2014 5
229-0262/02 2013/2014 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kompletní návrh větracích, teplovzdušných a jednoduchých klimatizačních systémů. Semestrální projekt.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají základy v oblasti větrání a klimatizace běžných objektů (bytové, občanské výstavby), a to jak v oblasti teoretické na přednáškách, tak praktické na cvičeních, při výpočtech a návrzích vzduchotechnických zařízení (i v různých variantních řešeních). Taktéž je kladen důraz na ekonomickou a energetickou stránku samotného návrhu.

Povinná literatura:

CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. a kolektiv. Větrání a klimatizace. Brno : Bolit, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8. SZÉKYOVÁ, M., FERSTL, K., NOVÝ, R. Větrání a klimatizace. Bratislava : JAGA Group, s.r.o., 2006. 359 s. ISBN 80-8076-037-3. HIRŠ, J., GEBAUER, G. Vzduchotechnika v příkladech 1. Brno : CERM, 2006. 229 s. ISBN 80-7204-486-9. GALDA, Z. Vzduchotechnika. Brno : CERM, 2011. 84 s. ISBN 978-80-7204-768-0. Multimediální výukové texty k předmětu na: http://prostredistaveb.vsb.cz

Doporučená literatura:

JOKL, M. Přirozená klimatizace. Brno : ERA Group spol. s r.o., 2004. 81 s. ISBN 80-86517-84-5. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O. Klimatizace a větrání. Brno : ERA Group spol. s r.o., 2004. 117 s. ISBN 80-86517-30-6. PAPEŽ, K. Technická zařízení budov 3. Praha : ČVUT, 1997. 133 s. ISBN 80-01-01578-5. ASHREA Handbook Fundamentals, Atlanta : ASHRAE, 2009. ASHREA Handbook HVAC Systems and Equipments, Atlanta : ASHRAE, 2008.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
229-0101 PSt Prostředí staveb
229-0152 TZB2 Technická zařízení budov II.