337-0304 – Technické kmitání (TECKM)

Garantující katedraKatedra mechaniky
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
337-0304/01 2002/2003 2011/2012 6
337-0304/02 2012/2013 2014/2015 6
337-0304/03 2013/2014 2014/2015 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty teorii lineárního kmitání soustav s jedním a více stupni volnosti a základní poznatky z teorie nelineárního kmitání mechanických soustav. Získané vědomosti umět aplikovat na řešení úloh technické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Rozšíření poznatků kmitání lineárních soustav s 1° volnosti, kmitání buzené rotující hmotou, přenos síly do podloží, kmitání vynucené periodickou silou a silou obecného časového průběhu. Podélné a kroutivé kmitání lineárních soustav s více stupni volnosti, ohybové kmitání lineárních soustav s více stupni volnosti, kritické otáčky hřídelů. Nelineární kmitání soustav s 1° volnosti.

Povinná literatura:

[1] BROUSIL, J.- SLAVÍK, J.- ZEMAN, V. Dynamika. Praha: SNTL/ALFA,1989. 328 s. [2] JULIŠ, K.- BREPTA, R. Mechanika II. Díl Dynamika. Praha: SNTL , 1987. 685 s. [3] BRÁT, V.- STEJSKAL, V.- VOTÍPKA, F. Základy dynamiky strojů a konstrukcí. Praha: ES ČVUT, 1978. 185 s. http://www.337.vsb.cz/materialy/Podesva_kmitani.pdf

Doporučená literatura:

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.