337-0306 – Statics and Dynamics of Steel Constructions (SDOK)

Gurantor departmentDepartment of Mechanics
Subject guarantorIng. Jan Szweda, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
337-0306/01 2002/2003 2014/2015 4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To characterize the discretization principle of the solved areas in the deformation variant of FEM. Identify the significance of the shape functions for displacement approximation. Define the creation of a single element stiffness matrices. Construct the resulting stiffness matrix of the entire structure from stiffness matrices of the individual elements, the same for vector of loads. Solve the matrix equation for calculating the natural frequencies and shapes of undamped vibrations. To illustrate the principle of nonlinear static tasks solution. Classify the reasons for non-linearities. Calculate a simple task of linear buckling of a beam.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Vnitřní statické účinky spojitých nosníků s vloženými klouby a rámových konstrukcí. Metoda jednotkových sil, výpočet natočení a posuvů staticky určitého nosníkového prvku. Metoda jednotkových sil, užití pro staticky neurčité příhradové konstrukce. Princip MKP, matice tuhosti nosníkového prvku, základní statická rovnice. Matice hmotnosti a výpočty vlastních frekvencí. Metodika výpočtů ocelových konstrukcí podle normy ČSN 73 1401. Rozbor normy ČSN 73 0035 - zatížení stavebních konstrukcí.

Compulsory literature:

1. HORYL, P. Inženýrské základy MKP. Pomocné texty. Ostrava 2000. 30 s. 2. KUFNER, KUKLÍK. Stavební mechanika 10. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 2000 3. STUDNIČKA, J. Ocelové konstrukce 10. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 1998. 290 s.ISBN 80-01-01777-X 4. APETAUER, M., STEJSKAL, V. a BANĚČEK, J. Výpočtové metody ve stavbě motorových vozidel.Skripta ČVUT, fakulta strojní. 1989.145 s. 5. KOLÁŘ, V., KRATOCHVÍL, J., LEITNER, F., ŽENÍŠEK, A. Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných prvků. Praha, SNTL 1979. 544 s. 6. BITTNAR, Z. a ŘEŘICHA, P. Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí. Praha, SNTL 1981. 257 s. 7. STUDNIČKA, J. Ocelové konstrukce 10 Normy. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 1999. 103 s.ISBN 80-01-01917-9

Recommended literature:

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.