337-0313 – Dynamika I (DYN1)

Garantující katedraKatedra mechaniky
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
337-0313/01 2002/2003 2014/2015 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalost základních zákonitostí pohybu hmotných objektů v závislosti na působících silách. Studenti pochopí význam jednotlivých pojmů dynamiky a vazby mezi nimi. Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů. Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska pohybu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Dynamika je součástí vědního celku mechanika. Posluchači se zabývají působením sil na hmotné objekty a důsledky tohoto působení. Těmi může být např. pohyb hmotného objektu. V předmětu Dynamika I se posluchači seznámí se základními vztahy a zákonitostmi pohybu, silového působení mezi tuhými tělesy při pohybu a vztahem mezi silovým působením a pohybem, způsobeným těmito silami. Předmět je věnován oblastem: - kinematika a dynamika hmotného bodu, - kinematika a dynamika tělesa, - kinematika a dynamika soustav těles, - základy technického kmitání.

Povinná literatura:

1. Brát,V.,Rosenberg,J.,Jáč,V.: Kinemtika. SNTL/ALFA, Praha, 1987. 2. Podešva,J.: Kinematika. VŠB-TUO, Ostrava, 2001. 3. Podešva,J.: Dynamika v příkladech. VŠB-TUO, Ostrava, 1999. 5. Riley,W.F., Sturges,L.D.: Engineering Mechanics - Dynamics. John Wiley&Sons, inc., New York, 1996.

Doporučená literatura:

1. Brousil,J.,Slavík,J.,Zeman,V.: Dynamika. SNTL/ALFA, Praha, 1989. 2. Riley,W.F., Sturges,L.D.: Engineering Mechanics - Dynamics. John Wiley&Sons, inc., New York, 1996.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
337-0312 STAT Statika Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.