339-0301 – Pružnost a pevnost (PaP)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnosti
Garant předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
339-0301/01 1999/2000 2014/2015 5
339-0301/02 1999/2000 2014/2015 5
339-0301/03 2006/2007 2014/2015 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy a metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vyučuje základní pojmy mechaniky tuhých deformovatelných těles. Zabývá se základními druhy namáhání (tah, tlak, ohyb, krut, vzpěr, mezními stavy porušení) pro staticky určité a neurčité úlohy. Probíraná látka zůstává v mezích lineární elasticity a poskytuje poznatky aplikovatelné pro navrhování a posuzování jednoduchých technických konstrukcí.

Povinná literatura:

[1] HÖSCHL, C.: Pružnost a pevnost ve strojnictví, SNTL, Praha, 1971, pp. 376. [2] KRČÁL, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I, část 1, VŠB-TU Ostrava, 1994, ISBN 80-7078-243-9. [3] KRČÁL, O., FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Příklady z pružnosti a pevnosti 1 (část 2), VŠB-TU Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-1826-9, Ostrava, 2008, pp. 124. [4] LENERT, J.: Pružnost a pevnost I, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-392-3.

Doporučená literatura:

[7] HÁJEK,E.-REIF,P.-VALENTA,F.: Pružnost a pevnost I, SNTL Praha, 1988. [8] KUBA, F.: Pružnost a pevnost (základní část), VŠB-TU Ostrava, 5. vydání, 1990, pp. 385. [9] LENERT, J.: Pružnost a pevnost II, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-572-1. [10] MIROLJUBOV, I., N. a kol.: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha, 1976. [11] PEŠINA, E., REIF, P., VALENTA, F.: Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha, 1964. [12] SMÍŘÁK, S.: Pružnost a plasticita I pro distanční studium, Fakulta stavební VÚT v Brně, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1999, ISBN 80-214-1151-1, pp. 210. [13] TIMOŠENKO, Š, P.: Pružnost a pevnost I, Technicko – vědecké vydavatelství, Praha, 1951. [14] TIMOŠENKO, Š, P.: Pružnost a pevnost II, Technicko – vědecké vydavatelství, Praha, 1951. [15] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F., JURICA, V.: Pružnosť a pevnosť I, VIENALA Košice, 2000, Slovensko, ISBN 80-7099-477-0. [16] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9. [17] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F., JURICA, V.: Pružnosť a pevnosť II, VIENALA Košice, 2000, Slovensko, ISBN 80-7099-478-9. LZE POUŽÍT RŮZNÉ SKRIPTA, UČEBNICE I INTERNETOVÉ PODKLADY Z JINÝCH ŠKOL !!!

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
337-0312 STAT Statika Povinná
714-0367 MII Matematika II Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.