339-0314 – Pružnost a pevnost (PP)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnosti
Garant předmětuprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
339-0314/01 2008/2009 2014/2015 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základními pojmy mechaniky deformovatelných těles. Probíraná látka zůstává v mezích lineární elasticity. Zabývá se základními druhy namáhání jako jsou tah, tlak, ohyb a kroucení. Probírají se základní mezní stavy strojních částí. Jsou řešeny také jednoduché staticky neurčité úlohy. Předmět poskytuje poznatky potřebné k navrhování vhodných tvarů a rozměrů jednoduchých součástí i ke kontrole již navržených jednodušších konstrukcí.

Povinná literatura:

1. LENERT, J. Pružnost a pevnost I. I. vydání. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996. 142 s. ISBN 80-7078-392-3. 2. KRČÁL, O. Příklady z pružnosti a pevnosti I. Část 1. I. vydání. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. 91 s. ISBN 80-7078-243-9.

Doporučená literatura:

3. HÁJEK, E., REIF, P., VALENTA, F. Pružnost a pevnost I. Praha : SNTL, 1988. 432 s. 4. MIROLJUBOV, I. N. a kol. Řešení úloh z pružnosti a pevnosti. Praha : SNTL 1976. 504 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.