340-0594 – Navrhování průmyslového designu II (NPD2)

Garantující katedraKatedra konstruování
Garant předmětuMgA. Petr Nenička
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
340-0594/01 2020/2021 8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen: popsat a aplikovat jednotlivé fáze procesu navrhování a konstruování průmyslových výrobků, tedy definovat/analyzovat zadání, navrhnout/zkonstruovat, realizovat a prezentovat řešení; v procesu navrhování a konstruování průmyslových výrobků popsat a aplikovat specifické metody tvůrčí práce (rozvoj schopností), především skicování, virtuální modelování a vizualizace.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na rozvoj odborných znalostí a dovedností souvisejících s procesem samostatné tvůrčí práce v oblasti designu průmyslových výrobků. V přípravě je proces nahlížen jak z hlediska fází (analýza, navrhování, realizace a prezentace), tak z hlediska metod (skicování, virtuální modelování a vizualizace). Těžiště zadání semestrální práce se tematicky přesouvá k diplomové práci. Úkolem studentů bude, mimo navrhování designérských řešení, i aktivní participace na formulování zadání diplomové práce (např. vyhledávání spolupráce s výrobní firmou či společností). Výuka je doplněna o exkurzy do dějin designu 2. poloviny 20. století a počátku 21. století.

Povinná literatura:

CZECHDESIGN.CZ. Czechdesign.cz [online]. [cit. 20-03-28]. Dostupné z: https://www.czechdesign.cz/ EDITORIALE DOMUS. Domusweb.it [online]. [cit. 20-03-28]. Dostupné z: https://www.domusweb.it/en.html HAUFFE, Thomas. Design. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 978-80-251-0284-8. KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu, Chapters from Design History. V českém jazyce vyd. 2., dopl. a rev. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2009. ISBN 978-80-86863-28-3. PELCL, Jiří a kolektiv. Design: Od myšlenky k realizaci, From Idea to Realization. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2012. ISBN 978-80-86863-45-0.

Doporučená literatura:

Dolcevita. Praha: Bauer Media, 2013–. ISSN 1213-7502. Domus. Milano: Editoriale Domus, 1928–. ISSN 0012-5377. PAULY, Jana a Jiří HULÁK. DESIGN PRO: Český průmyslový design, Czech Industrial Design 1990–2010. Roztoky u Prahy: Jindřich Dušek – Signum, 2010. ISBN 978-80-903531-0-7. PELCL, Jiří. Český design, Czech Design 1995–2000. Praha: Prostor, 2001. ISBN 978-80-902736-6-5. SHEIL, B., A. MENGES, R. GLYNN and M. SKAVARA. Fabricate 2017: Rethinking Design and Construction. London: UCL Press, 2017. ISBN 978-1-78735-001-4. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: http://discovery.ucl.ac.uk/1546589/1/Fabricate.pdf

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.