342-0306 – Základy dopravy (ZD)

Garantující katedraInstitut dopravy
Garant předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
342-0306/01 1999/2000 2009/2010 2
342-0306/02 2001/2002 2013/2014 2
342-0306/03 2010/2011 3
342-0306/04 2019/2020 3
342-0306/05 2019/2020 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent se seznámí se základními pojmy v jednotlivých druzích dopravy, mobilní a stabilní technickou základnou dopravy. S technologií přepravy osob a zboží a nekonvečními systémy dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Úloha dopravy ve společnosti Legislativa v dopravě Organizace a řízení dopravy Dopravní systémy Nekonvenční dopravní systémy Technická základna dopravy, dopravní prostředky a dopravní stavby Městská doprava Přeprava osob a zboží

Povinná literatura:

Daněk, J.; Křivda, V.. Základy dopravy. Ostrava: VŠB-TUO, 2003, 1.vydání, 192 s., ISBN 80-248-0410-7. Daněk, J.; Kubeš, V.. Základy technologie dopravy. Ostrava: VŠB-TUO, 2003, 1.vydání, 154 s., ISBN 80-248-0508-1. Daněk, J.; Křivda, V. akol. Základy dopravy. Ostrava: VŠB-TUO, 2005 Dostupné z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zdopr Míková, J. a kol.: M12 - Provoz a údržba vozidel pozemní dopravy, http://www.vvvd.cz/ucebni-opory-6.html , 2013 VŠB TU Ostrava Tesař, M., Jílek, P.: M22 - Základy dopravní techniky a dopravní prostředky Dostupné z: http://www.vvvd.cz/doc/cms_library/modul22-399.pdf Zegzulka, J. a kol.: M2 - Průmyslová doprava Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m2-prumyslova-doprava-17.html Tight, M.R.; May, A.D.: Innovation and Integration in Urban Transport Policy Transport Policy , 2006, (Elsevier Science Ltd., Pergamon).

Doporučená literatura:

ANTONICKÝ, S., DANĚK, J. Základy dopravního inženýrství. Ostrava: VŠB-TUO, 1998. ČD – Návěstní a dopravní předpisy

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.