342-0316 – Technologie ložných a skladových operací (TLSO)

Garantující katedraInstitut dopravy
Garant předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
342-0316/01 1999/2000 2012/2013 6
342-0316/02 2002/2003 2013/2014 4
342-0316/03 2005/2006 2012/2013 5
342-0316/04 2011/2012 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu „Technologie ložných a skladovacích operací“ se studenti seznámí s technologii manipulace se zbožím (materiálem) při uskutečňování ložných operací a ve skladech. Rovněž se v širokém záběru seznámí s technickou základnou potřebnou pro realizaci technologie. Předmět je zaměřen na tyto oblasti: - úloha a místo manipulace s materiálem, - vlastnosti manipulovaného materiálu, zejména sypkých materiálů, - zařízení pro mechanizaci manipulačních operací, - speciální zařízení pro mechanizaci ložných operací v železniční a silniční dopravě i v kombinované přepravě, - stavebně-technické úpravy pro použiti mechanizačních zařízení, - sklady a skladování, systémové navrhování komplexní mechanizace, - technicko-ekonomické hodnocení mechanizace manipulačních operací, - bezpečnost práce při uskutečňování manipulačních operací. Předpokladem studia je absolvování předmětů společného základu na strojní fakultě. Studenti jsou klasifikováni na základě bodového hodnocení ze cvičení a ústní zkoušky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Mechanizační a manipulační prostředky a zařízení, specielní mechanizmy pro mechanizaci ložných operací v dopravě, sklady a skladování. Přepravní výkonnost zařízení.

Povinná literatura:

1. Daněk J., Pavliska J.: Technologie ložných a skladových operací I, VŠB-TU Ostrava 2002. 2. Daněk J., Pavliska J.: Technologie ložných a skladových operací II, VŠB-TU Ostrava 2002.

Doporučená literatura:

1. Dražan F., Jeřábek K.: Manipulace s materiálem, SNTL Praha, 1979 2. Jasaň V., Košábek J., Szuttor N.: Teória dopravných a manipulačných zariadení, ALFA Bratislava, 1989 3. Kováč M.: Mechanizácia ložných dopravno-manipulačných a skladovacích operácií I, ALFA, Bratislava 1984 4. Taraj L.a kol.: Mechanizácia ložných dopravno-manipulačných a skladovacích operácií II, ALFA, Bratislava 1986 5. Kováč, M. Technológia ložných a skladových prác. Bratislava: ALFA Bratislava, 1986.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.