342-0336 – Technologie přepravy I (TP I)

Garantující katedraInstitut dopravy
Garant předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
342-0336/01 2004/2005 2010/2011 5
342-0336/02 2004/2005 2007/2008 4
342-0336/03 2004/2005 2013/2014 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá technologickými postupy při přepravě zboží a osob silniční, lodní a leteckou dopravou, legislativním rámcem nákladní přepravy - mezinárodní nákladní listy, dodacími podmínkami při přepravě zboží – INCOTERMS, technickou základnou nákladní a osobní přepravy pro jednotlivé druhy dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá technologickými postupy při přepravě zboží a osob silniční a lodní dopravou, legislativním rámcem nákladní přepravy - mezinárodní nákladní listy, dodacími podmínkami při přepravě zboží – INCOTERMS, technickou základnou nákladní a osobní přepravy pro jednotlivé druhy dopravy. V předmětu se studenti seznámí s problematikou přepravy zboží a osob jednotlivými druhy doprav, s vnitrostátními a mezinárodními normami a předpisy v dopravě a přepravě zboží a osob, se způsoby zajištění nákladní a osobní přepravy, s ochranou zboží při přepravě, technickou základnou přepravy zboží a osob a jednotlivými technologiemi přepravy zboží a osob silniční dopravou a lodní dopravou.

Povinná literatura:

1. Daněk, J.– Technologie přepravy I, II, VŠB – TU Ostrava, 2004, ISBN 80-7078-860-7 2. Daněk, J. a kol. – Kombinovaná přeprava I,II. VŠB – TU Ostrava,2002, ISBN 80-7026-917-8 3. Miklašová, A. – Provoz, ekonomika a řízení vodní dopravy, ŽU Žilina 1996, ISBN 80-4100-210-0 4. Krejcar, J. – Přepravní balení, ložení a fixace zboží. UPCE Pardubice 1998, ISBN 80-7194-142-X 5. Eisler,J. – Úvod do ekonomiky dopravy, CODEX BOHEMIA Praha 198, ISBN 80-85963-54-X 6. Obchodní zákoník, Mezinárodní úmluvy - ADR, RID, CMR, AWB

Doporučená literatura:

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.