342-0547 – Aplikace počítačů v provozu (APvR)

Garantující katedraInstitut dopravy
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
342-0547/01 2003/2004 4
342-0547/02 2013/2014 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Aplikace počítačů v provozu je zaměřen na seznámení se se základními principy diskrétní simulace se zaměřením na oblast dopravy.Při výuce je využíván simulační software Witness.Patřičná pozornost je věnována statistickému zpracování simulačních výsledků. Část předmětu je věnována demonstraci metody Monte Carlo pro řešení jednoduchých úloh, jako např. řešení určitých integrálů apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu jsou vyučovány základy diskrétní simulace, studenti jsou například obeznámeni s realizací generování pseudonáhodných čísel nebo s problematikou statistického zpracování simulačních výsledků. Studenti řeší konkrétní problémy - především z teorie hromadné obsluhy - s využitím simulačního software Witness.

Povinná literatura:

Dorda, M., Hradil, M., Mýdlo, L.: Simulace technologických procesů a systémů, VŠB - TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-3270-8. Dostupné z http://www.vvvd.cz/m15-simulace-technologickych-procesu-a-systemu-30.html Široký, J.: Aplikace počítačů při řízení provoz vozidel. VŠB-TU Ostrava, 2005 Lanner Group: Witness - Users Manual Sylaby http://homen.vsb.cz/~s1i95

Doporučená literatura:

Noskievič,P.: Simulace systémů. Skripta VŠB, Ostrava, 1992. Novák,P.-Zítek,P.: Praktické metody simulace dynamických systémů. SNTL, Praha, 1982. Lanner Group:Witness - Users Manual

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.