342-0574 – Kvantitativní metody organizace a řízení II (KMOŘ II)

Garantující katedraInstitut dopravy
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
342-0574/01 2004/2005 4
342-0574/02 2004/2005 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi předmětu si prohloubí vědomosti týkající se : - využívání metod teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky a jejich aplikacemi při řešení technických a dopravních problémů, - pokročilejších a matematicky náročnějších modelovacích technik a optimalizačních metod použitelných k řešení problémů v podmínkách dopravních systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Aplikace metod teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky při řešení technických a dopravních problémů, prohlubování teoretických poznatků o způsobu řešení obslužných systémů markovova typu.

Povinná literatura:

HRADECKÝ, P.; MADRYOVÁ, A.; TURČAN, M.: Pravděpodobnost. OSTRAVA: VŠB-TUO, 1998, ISBN 80-7078-445-3. PAVELKA, L.; DOLEŽALOVÁ, J.: Pravděpodobnost a statistika. OSTRAVA: VŠB-TUO, 2003, ISBN 80-7078-976-X.

Doporučená literatura:

VOLEK, J.; FRONCOVÁ, H.; MRAVÍKOVÁ, E.; STANKOVIANSKÁ, I.: Operačná analýza II. Praha: NADAS, 1990, ISBN 80-7100-025-6.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.