342-0675 – Kolejové vozidla 1 (KV1)

Garantující katedraInstitut dopravy
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
342-0675/01 2018/2019 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti rozumí principům fungování základních konstrukčních celků kolejových vozidel. Dokáží popsat a věcně srovnávat alternativy konstrukčních řešení. Vést diskusi o vlastních poznatcích z doporučeného samostudia.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu je konstrukce jednotlivých stavebních celků kolejových vozidel. Získání komplexních poznatků v oblasti přenosu výkonu železničních vozidel motorové trakce.

Povinná literatura:

Jaromír ŠIROKÝ, Jaroslav MÜLLER, Stanislav ZAPLETAL. Stavba železničních kolejových vozidel. VŠB TU Ostrava. Dostupné na: https://issuu.com/michdor/docs/m10_text Dostál, J., Heller, P., Kolejová vozidla I, Západočeská univerzita, 2007. 119 s., ISBN 978-80-7043-520-5 Dostál, J., Heller, P., Kolejová vozidla II, Západočeská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7043-641-7.

Doporučená literatura:

Pohl, R., Novotný, C., Železniční vozidla I, ČVUT, 2002, ISBN 80-01-02622-1 Pohl, R., Novotný, C., Železniční vozidla II, ČVUT, 2003, ISBN 80-01-02690-6. Pohl, R., Novotný, C., Hejzlar, L., Jano3, V., Železniční vozidla III, ČVUT, 2005, ISBN 80-01-02856-9 ČD, SR 15 (V), Služební rukověť - Popis brzd železničních vozidel, 10. 2. 1983, č. j. 21 144/82-15, v platném znění

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.