346-0301 – Technologie II (TechII)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
346-0301/01 1999/2000 2011/2012 4
346-0301/02 1999/2000 2011/2012 4
346-0301/03 2004/2005 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Při absolvování tohoto předmětu prohloubíte své znalosti v oblastech obrábění, metrologie a montáže. Dokážete klasifikovat jednotlivé způsoby obrábění a tvořít technologické postupy, měřit základní strojařské parametry a veličiny a orientovat se v jednoduché montáži.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Technologie II patří mezi základní předměty prezenčního bakalářského studia ve všech oborech na Fakultě strojní. Zahrnuje rozšířené základy technologie obrábění, metrologie a montáže pro pochopení konstrukce výrobků ve vztahu k technologickým aspektům a pro získání nejzákladnější představy o výrobních technologiích součástí, o základních metodách kontroly a měření strojních součástí a o metodách montáže strojů a zařízení.

Povinná literatura:

[1] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8. [2] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. [3] BRYCHTA, J.; ČEP, R.; NOVÁKOVÁ, J.; PETŘKOVSKÁ, L. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : Ediční středisko VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, s. 88. ISBN 978-80-248-2147-4. [4] BRYCHTA, Josef. Obrábění I - Návody pro cvičení – 1. část. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-436-9. 84 s. [5] BRYCHTA, Josef. Obrábění I - Návody pro cvičení - 2. část. Ostrava, VŠB-TU 1999, 120 s. ISBN 80-7078-470-9. [6] BRYCHTA, Josef; FOLTÝN, Petr; VLČEK, Milan. Sbírka řešených příkladů do Technologie II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-533-0. 58 s. [7] http://homel.vsb.cz/~cep77

Doporučená literatura:

[1] BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s. [2] ČEP, R.; PETRŮ, J. Experimentální metody v obrábění, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011, 146 s. ISBN 978-80-248-2533-5.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.