346-0302 – Nástroje (Nást)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
346-0302/01 2001/2002 2024/2025 4
346-0302/02 1999/2000 2024/2025 4
346-0302/03 1999/2000 2024/2025 4
346-0302/04 2001/2002 2024/2025 4
346-0302/05 2013/2014 2024/2025 5
346-0302/06 2013/2014 2024/2025 5
346-0302/07 2013/2014 2024/2025 5
346-0302/08 2013/2014 2024/2025 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu získá student základní přehled o nástrojích používaných v třískovém obrábění. Seznámí se se základy jejich konstrukce, vlivem řezné geometrie na jejich řezivost a podmínkami nasazení jednotlivých nástrojů z hlediska technického a ekonomického.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti, získané studiem technologických předmětů a rozvíjí do hloubky znalosti spojené s konstrukcí nástroje. Rozdělení jednotlivých přednášek je provedeno v souladu s metodickými osnovami a logickou návaznosti (materiály řezných nástrojů, řezná geometrie nástrojů, soustružnické nože, nástroje na otvory, protahovací a protlačovací nástroje, frézy a frézovací hlavy, nástroje na závity, nástroje na čelní ozubená kola, nástroje modulární na NC obráběcí stroje a centra) od jednodušších nástrojů k složitějším. V každé kapitole jsou uvedeny nové progresivní konstrukce nástrojů, pozornost je věnována jejich užití, údržbě a požadavkům, kladeným na zvyšování jejich kvality. Studiem předmětu Nástroje se tak studenti seznámí se základní problematikou navrhování obráběcích nástrojů, současným stavem a vývojovými tendencemi v této oblasti.

Povinná literatura:

[1] MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-I.díl. Řezné nástroje, Ostrava, VŠB.TU, 1989, 132s. [2] MRKVICA,I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů-I.díl. Ostrava, VŠB-TU, 1999, 148s.

Doporučená literatura:

[1] MRKVICA, M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava, VŠB-TU, 1986, 215s. [2] ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha, SNTL, 1986, 464s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.