346-0310 – Fundamentals of Mechanical Engineering Technology II (ZSTII)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering Metrology
Subject guarantorprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
346-0310/01 1999/2000 2010/2011 2
346-0310/02 1999/2000 2010/2011 2
346-0310/03 2008/2009 2011/2012 2
346-0310/04 2008/2009 2011/2012 2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Při absolvování tohoto předmětu se seznámíte se základními obraběčskými operacemi (soustružení, frézování, vrtání, ruční) a naučíte se používat základní dílenská měřidla.

Teaching methods

Summary

Tento předmět obsahuje ucelenou část o technologiích obrábění a základů měření (metrologie). Probírá základní pojmy obrábění z obráběcích operací – soustružení, frézování, vrtání, hoblování, obrážení, broušení a zejména ruční obrábění. Dále pak seznamuje studenty se základy měření délek, průměrů (vnitřních a vnějších) a úhlů na nejpoužívanějších dílenských měřidlech. Součástí je aktivní účast v laboratořích a praktické ověření znalostí na soustruhu, frézce a při ručním obrábění zadané součásti a proměření zadané součásti, včetně jejích zakreslení na výrobní výkres.

Compulsory literature:

[1] TICHÁ Š., ČADA, R., ADAMEC, J. a kol.: Základy strojírenské technologie, VŠB Ostrava, 1996, I. vyd., 108 s., ISBN 80-7078-300-1. [2] HRUBÝ, VRBA. Základy technologie obrábění, VŠB Ostrava [3] BRYCHTA J. Návody do cvičení z obrábění, VŠB - TU Ostrava, 1999 [4] http://home.vsb.cz/robert.cep

Recommended literature:

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.