346-0314 – Obráběcí stroje (OS)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
346-0314/01 2004/2005 2021/2022 3
346-0314/02 2004/2005 2021/2022 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí využívat vhodné obráběcí stroje pro danou technologii obrábění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními typy obráběcích strojů, včetně NC strojů, jejich základním konstrukčním provedením a výrobními možnostmi. Součásti výuky budou rovněž základní ekonomické propočty , ovlivňující volbu OS. Posluchači se také seznámí s provedením jednoduchých měření přesnosti vybraných uzlů obráběcích strojů.

Povinná literatura:

ADAMEC, Jaromír. Technologie automatizovaných výrob. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2006, 101 s. ISBN 80-248-0871-4

Doporučená literatura:

Brychta J. : Výrobní stroje obráběcí. VŠB-TU Ostrava 2003 Šebela A. : Výrobní stroje, I díl - obráběcí stroje, skripta VŠB Ostrava 1990 Ženíšek M.,Jenkut M. : Výrobní stroje a zařízení, SNTL Praha 1990 Šebela A., Šlejmar S.: Výrobní stroje - cvičení z obráběcích strojů skripta VŠB Ostrava 1991 Houša,J. a kol. : Konstrukce číslicově řízených strojů SNTL Praha 1985 SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích strojů. Vydala: Společnost pro obráběcí stroje Horská 3, Praha, 2002, ISBN 80- 238-8426-3. 119 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.