346-0318 – Technologie obrábění (TechOb)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
346-0318/01 2010/2011 4
346-0318/02 2010/2011 5
346-0318/03 2010/2011 4
346-0318/04 2010/2011 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Při absolvování tohoto předmětu prohloubíte své znalosti z oblasti technologie obrábění, základy měření a montáže. Dokážete klasifikovat jednotlivé způsoby obrábění, měřit základní strojařské parametry a orientovat se v jednoduché montáži.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Technologie obrábění patří mezi základní předměty prezenčního bakalářského studia ve všech oborech na Fakultě strojní. Zahrnuje rozšířené základy technologie obrábění, metrologie a montáže pro pochopení konstrukce výrobků ve vztahu k technologickým aspektům a pro získání nejzákladnější představy o výrobních technologiích součástí, o základních metodách kontroly a měření strojních součástí a o metodách montáže strojů a zařízení.

Povinná literatura:

[1] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8. [2] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1822-1. [3] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2147-4. 88 s. [4] http://homel.vsb.cz/~cep77

Doporučená literatura:

[1] BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s. [2] ČEP, R.; PETRŮ, J. Experimentální metody v obrábění, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011, 146 s. ISBN 978-80-248-2533-5.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.