347-0302 – Základy strojnictví (ZS)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojů
Garant předmětuIng. Šárka Hurníková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
347-0302/01 1999/2000 2010/2011 5
347-0302/02 1999/2000 2011/2012 6
347-0302/03 2007/2008 5
347-0302/04 2010/2011 2013/2014 5
347-0302/05 2013/2014 2013/2014 5
347-0302/06 2016/2017 5
347-0302/07 2007/2008 6
347-0302/08 2007/2008 5
347-0302/09 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s normalizací, tvorbou a čtením technické dokumentace ve strojírenství a dát jim všeobecný přehled o strojních součástech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je základem oborových předmětů, ve kterých se pracuje s normami a technickou dokumentaci. Studenti si osvojí základní znalosti: z normalizace, z kreslení a čtení technických výkresů, zobrazování, kótování, tolerování strojních součástí a jejich zapisování do seznamu částí, označování jakosti povrchu, označování lepených, pájených a svařovaných spojů. Důraz je kladen na samostatné tvůrčí technické myšlení při samostatných jednotlivých úkolech ve cvičeních. Cílem předmětu je formování odborného profilu studenta tak, aby měl základní znalosti (a uměl je využít) pro další navazující odborné předměty a strojní praxi v konstrukci, projekci a provozu.

Povinná literatura:

HURNÍKOVÁ, Š., STRUŽ, J., TROCHTA, M.: ZÁKLADY STROJNICTVÍ skripto, VŠB-TU Ostrava, 2019. 238 stran. HURNÍKOVÁ, Š., STRUŽ, J., TROCHTA, M.: MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS, VŠB-TU Ostrava, 2020. 238 stran. DRASTÍK, F.: PŘÍRUČKA ČTENÍ VÝKRESŮ VE STROJNICTVÍ. Dashöfer Holding , Ltd. Verlag Dashöfer Praha. 2017. 79 stran. ISBN 978-80-87963-32-6. DRASTÍK, F.: PŘESNOST A TOLEROVÁNÍ ROZMĚRŮ VE STROJÍRENSTVÍ. Dashöfer Holding , Ltd. Verlag Dashöfer Praha. 2016

Doporučená literatura:

BOHÁČEK, F. a kol.: ZÁKLADY STROJNICTVÍ. SNTL – Nakladatelství technické literatury, Praha. 1989. 463 stran. 04-237-89. LEINVEBER, J., VÁVRA, P.: STROJNICKÉ TABULKY třetí doplněné vydání, pedagogické nakladatelství Albra, Úvaly. 2006. 914 stran. ISBN 80-7361-033-7. DRASTÍK, F.: TECHNICKÉ KRESLENÍ I pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. Montanex Ostrava, 2005. 260 stran. ISBN 87-7225-195-3. LMS - Elektronická podpora předmětu Základy strojnictví. ČSN EN ISO, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.