347-0321 – Průmyslový design I (PDI)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojů
Garant předmětuIng. Milena Hrudičková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
347-0321/01 2006/2007 2009/2010 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat základní vědomosti z oblasti designu, osvojit si základní dovednosti návrhu designu průmyslových výrobků při práci na konkrétních úkolech.

Vyučovací metody

Anotace

Studenti získají základní vědomosti z oblasti teorie a vývoje designu, navíc také základní dovednosti v navrhování designu průmyslových výrobků s respektováním estetických, ergonomických, funkčních, technologických, ekonomických a ekologických hledisek.

Povinná literatura:

[1] KOLESÁR, Z.: Kapitoly z dejín dizajnu. Slovenské centrum dizajnu, Bratislava 2000.

Doporučená literatura:

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.