352-0320 – Internet a sítě (IaS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízení
Garant předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
352-0320/01 2001/2002 2019/2020 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Internet a sítě je prezentovat studentům na praktických příkladech tvorbu webových stránek. Studenti se naučí aplikovat základní technologie pro tvorbu prezentací svých dat na webových stránkách. Studenti tak budou schopni charakterizovat uvedené technologie, analyzovat zadanou úlohu, navrhnout postup řešení a otestovat realizovaný úkol pomocí jazyků a technologií HTML, XHTML, CSS, DOM, JavaScript a další. Důležitou součástí předmětu je tvorba samostatného projektu, v němž studenti navrhnou a realizují výsledný projekt osobních web stránek dle standardu W3C.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět populární formou představuje tvorbu web stránek, jak statických tak i dynamických. Náplní je také úvod do skriptovacích jazyků, spolupráce stránek s databázemi, atd. Předmět seznamuje posluchače s principy počítačových sítí, protokoly TCP/IP a představuje užitečné komunikační nástroje. Nepředpokládá přímou znalost programovacích jazyků, znalost algoritmizace je výhodou avšak používaní PC na úrovni zručného uživatele podmínkou.

Povinná literatura:

Předmět nemá určenu povinnou literaturu. Předmět je koncipován tak, aby studenti zvládli obsah předmětu s probíranými praktickými příklady, sylaby v LMS systému a dostupnými online zdroji, se kterými jsou na každém cvičení seznamováni.

Doporučená literatura:

CASTRO, E., HTML for the World Wide Web with XHTML and CSS: Visual QuickStart Guide, Fifth Edition.,2002, ISBN: 0321130073 COLBURN, R.,LEMAY, L, Sams Teach Yourself Web Publishing with HTML & XHTML in 21 Days, Fourth Edition, 2003 Person Education Inc.,, ISBN: 0672325195 Web source: http://www.w3.org/MarkUp/

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.