352-0322 – Programování aplikací pro internet (PApI)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízení
Garant předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
352-0322/01 2001/2002 2
352-0322/02 2015/2016 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Programování aplikací pro internet je naučit studenty myslet počítačovým jazykem, navrhovat a řešit dílčí úlohy ve skriptovacím programovacím jazyce, vytvářet algoritmy podle konkrétních problémů, navrhovat a realizovat programy zadaných praktických úloh. Druhým cílem předmětu je analýza současného stavu v oblasti publikování na webu. Po absolvování předmětu by student měl být schopen formulovat postup dle dílčích kroků při tvorbě webové aplikace, vybrat a dále modifikovat hotová řešení, tak aby pro potřeby daného projektu byl schopen své znalosti aplikovat. Důležitou součástí předmětu je samostatná závěrečná práce, v němž studenti spojí obě probírané oblasti dohromady, navrhnou a realizují výsledný projekt řešící tvorbu webové aplikace v prostředí Internetu.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Úkolem předmětu je naučit studenty vytvářet dokumenty pro web, vkládat do nich skripty ve vhodném skriptovacím jazyce a vytvářet aplikace na serveru v prostředí PHP, včetně jejich napojení na databáze. Informace pro studenty kombinované formy studia: Student má povinnost dohodnout s cvičícím obsah zápočtového projektu na začátku semestru. Zápočet bude udělován maximálně do konce zkouškového období letního semestru.

Povinná literatura:

Předmět nemá určenu povinnou literaturu. Předmět je koncipován tak, aby studenti zvládli obsah předmětu s probíranými praktickými příklady, sylaby v LMS systému a dostupnými online zdroji, se kterými jsou na každém cvičení seznamováni. Studijní pomůcky: SMUTNÝ, P. Elektronický učební text. Dostupný z URL http://lms.vsb.cz/

Doporučená literatura:

KOSEK, J. PHP tvorba interaktivních internetových aplikací - podrobný průvodce. Praha: Grada, 1998. ISBN: 80-7169-373-1. ULLMAN, L. PHP a MySQL Názorný průvodce tvorbou dynamických WWW stránek. Brno: Computer press. 2004. ISBN: 80-251-0063-4. Interval.cz Kurz PHP (sada článků). Dostupný z URL http://interval.cz/vyvoj-aplikaci/php/. W3C The World Wide Web Consortium (informační server). Dostupný z URL http://www.w3.org/.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.