352-0340 – Technické výpočty (TV)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízení
Garant předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
352-0340/01 2010/2011 4
352-0340/02 2015/2016 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem vzdělávání ve studijním předmětu je zvládnutí tvorby a zápisu algoritmů pro řešení typických technických výpočtů, schopnost realizace výpočtů v prostředí tabulkového procesoru, zvládnutí tvorby jednoduchých programů pro realizaci technických výpočtů, realizace součtů řad, hledání kořenů a extrémů funkcí, numerickou integraci a derivaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem vzdělávání ve studijním předmětu je zvládnutí tvorby a zápisu algoritmů pro řešení typických technických výpočtů, schopnost realizace výpočtů v prostředí tabulkového procesoru, zvládnutí tvorby jednoduchých programů pro realizaci technických výpočtů, realizace součtů řad, hledání kořenů a extrémů funkcí, numerickou integraci a derivaci.

Povinná literatura:

FOJTÍK, David, 2012. Programovací techniky: učební text : studijní materiály pro studijní obor Aplikovaná informatika a řízení Fakulty strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita. ISBN 978-80-248-2608-0. NAVARRŮ, Miroslav. Excel 2019: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada, 2019. Průvodce. ISBN 978-80-247-2026-5. LAURENČÍK, Marek. Excel 2019: práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada, 2020. Průvodce. ISBN 978-80-271-1391-0. Excel help & learning [online]. Microsoft [cit. 2021-03-08]. Dostupné z: https://support.microsoft.com/en-us/excel

Doporučená literatura:

WINSTON, Wayne L. Microsoft Excel 2019: data analysis and business modeling. Sixth edition. [New York]: Pearson Education, [2019]. ISBN 978-1-5093-0588-9.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.