352-0340 – Technické výpočty (TV)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízení
Garant předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
352-0340/01 2010/2011 4
352-0340/02 2015/2016 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem vzdělávání ve studijním předmětu je zvládnutí tvorby a zápisu algoritmů pro řešení typických technických výpočtů, schopnost realizace výpočtů v prostředí tabulkového procesoru, zvládnutí tvorby jednoduchých programů pro realizaci technických výpočtů, realizace součtů řad, hledání kořenů a extrémů funkcí, numerickou integraci a derivaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem vzdělávání ve studijním předmětu je zvládnutí tvorby a zápisu algoritmů pro řešení typických technických výpočtů, schopnost realizace výpočtů v prostředí tabulkového procesoru, zvládnutí tvorby jednoduchých programů pro realizaci technických výpočtů, realizace součtů řad, hledání kořenů a extrémů funkcí, numerickou integraci a derivaci.

Povinná literatura:

FOJTÍK, David. Programovací techniky: učební text : studijní materiály pro studijní obor Aplikovaná informatika a řízení Fakulty strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-248-2608-0. Dostupné také z: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FS/ProTe/Programovaci%20techniky.pdf ŠATÁNEK, J. & FARANA, R. Integrované programové prostředky. Aplikace tabulkového procesoru MS-Excel. 1. vyd. Ostrava: KAKI, 1996. 104 s. Dostupný také z www http://www.fs.vsb.cz/books/Excel/Start.htm. ISBN 80-02-01103-1. PECINOVSKÝ, J. Excel 2000 : podrobný průvodce začínajícího uživatele - 1. vyd. - Praha: Grada PUBLISHING, 1999. - 256 s. : il. ISBN 80-7169-872-5 KOŘÍNEK, M. Excel 2002 - 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2001. 176 s.. ISBN 80-7232-156-0 PECINOVSKÝ, J. Excel 2002 - 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 132 s. ISBN 80-247-0149-9

Doporučená literatura:

PERRY, G. Excel 2000 : odpovědi na nejčastější otázky - 1. vyd. - Praha: Grada Publishing, 1999. 251 s. ISBN 80-7169-871-7 PECINOVSKÝ, J. Excel 2002 : podrobný průvodce pokročilého uživatele - 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. - 211 s. ISBN 80-247-0184-7 PECINOVSKÝ, J. Excel 2002 : podrobný průvodce začínajícího uživatele - 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. - 220 s. ISBN 80-247-0150-2 ČERNÝ, Jaroslav. Excel 2000-2007: záznam, úprava a programování maker. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-2305-1.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.