352-0516 – Teorie automatického řízení (TAŘ)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízení
Garant předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
352-0516/01 2004/2005 5
352-0516/02 2021/2022 5
352-0516/03 2021/2022 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s problematikou analýzy a syntézy mnohorozměrových lineárních spojitých i diskrétních systémů řízení, a to jak pomocí přenosových matic, tak i ve stavovém prostoru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Teorie automatického řízení je jedním ze základních teoretických předmětů formujících profil absolventa v navazujícím magisterském studiu. Studenti jsou seznámení s problematikou analýzy a syntézy mnohorozměrových lineárních spojitých i diskrétních systémů řízení, a to jak pomocí přenosových matic, tak i ve stavovém prostoru.

Povinná literatura:

ŠULC, Bohumil a Miluše VÍTEČKOVÁ, 2004. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, 333 s. ISBN 80-01-03007-5 VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK, 2016. Stavové řízení [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava [cit. 2019-02-27]. ISBN 978-80-248-3979-0. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/stavove-rizeni.pdf VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK, 2016. State Space Control [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava [cit. 2019-02-27]. ISBN 978-80-248-3979-0. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/state-space-control.pdf SKOGESTAD, Sigurd and Ian POSTLETHWAITE. Multivariable feedback control: analysis and design. 2nd ed. Chichester: Wiley, c2005. ISBN 0-470-01168-8. XUE, Dingyu and YangQuan CHEN, 2015. Modeling, analysis and design of control systems in matlab and simulink. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. ISBN 978-9814618458. WILLIAMS, Robert L. and Douglas A. LAWRENCE, 2007. Linear State-Space Control Systems. New Jersey: John Wiley. ISBN 9780470117873. VÍTEČKOVÁ, Miluše, 2020. Pozorovatel poruchy. [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/pozpor/pozorovatel-poruchy.pdf

Doporučená literatura:

ÅSTRÖM, Karl J and Tore HÄGGLUND, c1995. PID controllers. 2nd ed. Research Triangle Park, N.C.: International Society for Measurement and Control. ISBN 15-561-7516-7. NOSKIEVIČ, Petr, 1999. Modelování a identifikace systémů. Ostrava: Montanex. ISBN 80-722-5030-2. FRANKLIN, Gene F., J. David POWELL and Abbas EMAMI-NAEINI. Feedback control of dynamic systems. 6th ed., international ed. Upper Saddle River: Pearson, c2010. ISBN 978-0-13-500150-9.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.