354-0306 – Průmyslové roboty a manipulátory (PRaM)

Garantující katedraKatedra robotiky
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
354-0306/01 2002/2003 2013/2014 6
354-0306/02 2013/2014 5
354-0306/03 2013/2014 5
354-0306/04 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat způsob konstrukce a aplikace robotů. Na základě zadané struktury vypočítat objem pracovního prostoru. Navrhnout řešení úchopné hlavice pro zadaný objekt manipulace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je oborovým předmětem, který profiluje znalosti a vědomosti posluchačů pro praxi. Studenti si osvojí základní poznatky o průmyslových robotech jako mechatronických systémech. Seznámí se s požadavky kladenými na roboty v praxi, s funkcí a konstrukcí jejich prvků i uzlů a subsystémů. Poznají i moderní trendy robotiky – servisní a personální roboty.

Povinná literatura:

[1] Skařupa J.: Průmyslové roboty a manipulátory, VŠB TU, Ostrava, 2007. [2] Navrhování a výpočty efektorů PRaM / Jiří Skařupa, Pavol Zelina. - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996 - 102 s. : il. ISBN 80-7078-304-4 (brož.). [3] Hlavice průmyslových robotů / Jiří Skařupa, Pavol Zelina. - 1. vyd.. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1993 - 100 s. : il. ISBN 80-7078-210-2 (brož.). [4] ROSS, Larry, Stephen FARDO a Michael WALACH. Industrial Robotics Fundamentals: Theory and Applications. 3rd Edition. Willcox: Goodheart, 2017. ISBN 978-1631269417.

Doporučená literatura:

TALÁCKO, J.-MATIČKA,R. Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů. Praha : ČVUT, 1995. Kaláb,K. Části a mechanismy strojů pro bakaláře - Části spojovací. Skripta VŠB-TU Ostrava, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2007, ISBN 978–80-48–1290-8. Moravec V., Havlík J. Výpočty a konstrukce strojních dílů. Skriptum VŠB-TU Ostrava. 2005. 64 s. ISBN 80-248-0878-1. Kaláb K. Části a mechanismy strojů pro bakaláře - Části pohonů strojů. Skripta VŠB-TU Ostrava, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava. Ostrava. 2008. ISBN 978 – 80 – 248 – 1860 - 3.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.