354-0331 – CAD II (CADII)

Garantující katedraKatedra robotiky
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
354-0331/01 2007/2008 2013/2014 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti modelování mechanismů a výpočtů kinematických a dynamických veličin mechanismů při pohybu. Pozornost je věnována zejména výpočtům zátěžných sil potřebných pro dimenzování jednotlivých součástí mechanismů a simulacím pohybu s identifikací kolizních stavů mechanismů. Výuka probíhá v prostředí CAD systému Pro/Engineer.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí s metodami výpočtu kinematických veličin pro řešení přímé a inverzní úlohy kinematiky, dynamických veličin - reakcí a zátěžných sil pro účely dimenzování mechanismů při pohybu, s možnostmi modelování a simulací pohybu mechanismů a stanovením kolizí součástí mechanismů. Výpočty a simulace jsou prováděny v prostředí CAD systému Pro/Engineer.

Povinná literatura:

Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. 1.vyd. Ostrava: skripta VŠB TUO, 2002. 111 stran; ISBN 80-248-0022-5

Doporučená literatura:

Cooper, D. Pro/Mechanica – Using Motion with Pro/Engineer, PTC document DOC-U119-EN-200, 1998

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
354-0303 CAD I CAD I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.