354-0626 – Lokomoční subsystémy pro servisní roboty 1 (LSpSR1)

Garantující katedraKatedra robotiky
Garant předmětudoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
354-0626/01 2021/2022 4
354-0626/02 2021/2022 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se posluchači seznámí s kolesovými a pásovými podvozky servisních robotických systémů. Naučí se podvozky navrhovat a nadimenzovat pro požadovaný servisní scénář.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmetu se posluchači seznámi s kolesovými a pásovými podvozky servisních robotickích systémů. Naučí se jak podvozky navrhovat a nadimenzovat pro požadovaný servisní scenář. Také budou seznámení s různymi způsoby řízení kolesových a pásových podvozků.

Povinná literatura:

[1] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ.Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku[CD-ROM]. Časť I, Navhovanie, konštrukcia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2500-7. [2] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ.Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku[CD-ROM]. Časť II, Konštrukcia, rešenia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2499-4. [3] SMRČEK, Juraj a kol.Robotika:metodika nasadzovania servisných robotov, 1. vyd. Košice : TU, 2013. - Biograf. údaje. - 203 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-553-1523-2 (brož.) [4] SMRČEK, Juraj a Ladislav Kárník.Robotika:servisné roboty : navrhovanie, konštrukcia, riešenia. - 1. vyd. Košice : Michal Vaško, 2008. - 531 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-7165-713-2 (viaz.) : [5] ČERKALA, Jakub a Anna JADLOVSKÁ. Matematické modelovanie a riadenie kolesových mobilných robotov. 1. Košice: elfa, s.r.o. Košice, 2019. ISBN 978-80-8086-273-2.

Doporučená literatura:

[1] AHN, Ho Seok. Advances in service robotics. Croatia : In-Teh, 2008. ISBN 978-953-7619-02-2 [2] Xie M., Dubowsky S., Fontaine J.-G., Tokhi M. O. Virk G. S.. Advances in climbing and walking robots, World Scientific Publishing Company, 2007, ISBN 978-981-270-815-1 [3] Habib, Bioinspiration and Robotics - Walking and Climbing Robots, Itech, 2007, ISBN: 978-3-902613-15-8

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.