354-0631 – Akční subsystémy servisních robotů 1 (ASSR1)

Garantující katedraKatedra robotiky
Garant předmětudoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
354-0631/01 2021/2022 3
354-0631/02 2021/2022 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studenty seznámit s vybranými druhy akčních nástaveb, jejich vlastnostmi a požadavky na ně kladenými. Absolvent předmětu získá představu o typech akčních nástaveb a způsobu jejich fungování, znalosti potřebné pro specifikování požadavků kladených na tyto subsystémy a základní zkušenosti týkající se jejich návrhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

S rozvojem servisní robotiky a dalších souvisejících odvětví se rozšiřuje množství oblastí a aplikací, ve kterých jsou tato zařízení používána. Často bývají použity základní platformy umožňující pohyb robotu a vlastní funkci vykonávají akční nástavby. Cílem předmětu je studenty seznámit s vybranými druhy akčních nástaveb, jejich vlastnostmi a požadavky na ně kladenými. Absolvent předmětu získá představu o druzích a způsobu fungování akčních nástaveb, znalosti potřebné pro specifikování požadavků kladených na tyto subsystémy a základní zkušenosti týkající se jejich návrhu.

Povinná literatura:

[1] KÁRNÍK, Ladislav. Využití servisních robotů v nestrojírenských aplikacích: studijní opora [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2728-5. [2] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ. Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku [CD-ROM]. Časť I, Navhovanie, konštrukcia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2500-7. [3] Smrček,J.-Hajduk-M.Bobovský-Z.Janoš,R.: Robotika. Metodika nasadzovania servisných robotov, Elfa Košice 2013; ...] [4] ROBOTIKA - SERVISNÉ ROBOTY, Navrhovanie, konštrukcia, riešenia [5] CECCARELLI, Marco. Service robots and robotics: design and application. Hershey, PA: Engineering Science Reference, c2012. ISBN 9781466602922.

Doporučená literatura:

[1] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ. Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku [CD-ROM]. Časť II, Konštrukcia, rešenia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2499-4. [2] Robotics: concepts, methodologies, tools, and applications. Hershey, Pennsylvania: Information Science Reference, [2014]. ISBN 9781466646087. [3] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ.Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku[CD-ROM]. Časť I, Navhovanie, konštrukcia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2500-7. [4] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ.Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku[CD-ROM]. Časť II, Konštrukcia, rešenia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2499-4. [5] Juraj Smrček ... [et al.].Robotika:metodika nasadzovania servisných robotov, 1. vyd. Košice : TU, 2013. - Biograf. údaje. - 203 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-553-1523-2 (brož.) : [6] Juraj Smrček, Ladislav Kárník.Robotika:servisné roboty : navrhovanie, konštrukcia, riešenia. - 1. vyd. Košice : Michal Vaško, 2008. - 531 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-7165-713-2

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.