361-0301 – Termomechanika (Termo)

Garantující katedraKatedra energetiky
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
361-0301/01 1999/2000 5
361-0301/02 2010/2011 2015/2016 4
361-0301/03 2013/2014 5
361-0301/04 2013/2014 5
361-0301/05 1999/2000 2020/2021 5
361-0301/06 2015/2016 5
361-0301/07 2019/2020 4
361-0301/08 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se podrobněji seznámí s termodynamikou plynů a okrajově se sdílením tepla. Tyto poznatky jsou nutným předpokladem pro pochopení podstaty hospodárného získávání, transformace a rozvodu tepelné energie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci výuky předmětu se studenti seznámí s termodynamikou plynů, tepelně bilančními výpočty a se základy sdílení tepla. Předmět je zaměřen na praktické aplikace, jako jsou tepelné stroje, kompresory, výměníky tepla aj. Získané poznatky jsou nutným předpokladem pro pochopení podstaty hospodárného získávání tepla, jeho rozvodu a transformace na mechanickou práci. Nabyté informace jsou nepostradatelné v řadě technických oborů, jako jsou např. výroba elektrické energie, teplárenství, automobilový průmysl, stavebnictví, hutnictví, využívání obnovitelných zdrojů atd.

Povinná literatura:

KADLEC, Z.: Termomechanika, návody do cvičení. 1.vyd.Ostrava:VŠB-TU,2002. 97 s. HLOUŠEK, J. A KOL.: Termomechanika. 1.vyd. Brno: VUT, 1992, 297 s. ISBN 80-214-0387-X.

Doporučená literatura:

NOŽIČKA, J.: Termomechanika. 1.vyd. Praha: ČVUT,1998,179 s.ISBN 80-01-01836-9 MORAN, M.J.; Shapiro, H.N. Fundamental of Engineering Thermodynamics. 2.vyd. New York : John Wiey & Sons, Inc., 1992. ISBN 0471076813.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.