361-0802 – Základy energetiky (ZE)

Garantující katedraKatedra energetiky
Garant předmětuIng. Radim Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
361-0802/01 1998/1999 2009/2010 5
361-0802/02 1998/1999 5
361-0802/03 2008/2009 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní informace o konstrukci, výpočtu a provozu energetických strojů, včetně základů energetického hospodářství a vlivu provozu těchto strojů na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu Základy nergetiky pro 5. ročník HGF, obor Zpracování a zneškodňování odpadů se studenti seznámí se základy teorie přeměny a využití energie a praktickými aplikacemi. do první části zařazeno rozsáhlejší opakování základních kapitol termodynamiky (stavové veličiny, základní zákony ideálního plynu, rovnice stavu, I. a II. zákon termodynamiky, stavové změny, spalování a sdílení tepla). Dále je předmět zaměřen především na praktické aplikace pro daný obor. Větší pozornost je věnována strojům na stlačování a dopravu tekutin (ventilátory, dmychadla, kompresory a čerpadla), rozvodům a využití plynu, tepelným výměníkům a spalovacím zařízením. Závěr je zaměřen na energetické hospodářství a normování spotřeby energie, případně optimalizaci provozu zařízení a úsporám energií.

Povinná literatura:

[1] Voráček a kol.- Energetické stroje, skripta VŠB 1996 [2] Míka, J.: Základy energetiky, texty k přednáškám, VŠB-TUO 2005

Doporučená literatura:

[1] Mayer a kol : Energetické stroje. SNTL Praha. 1969.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.