420-2021 – Osvětlovací soustavy a jejich projektování (OSJP)

Garantující katedraKatedra elektrotechniky
Garant předmětudoc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
420-2021/01 2010/2011 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat problémy spojené s návrhem osvětlovacích soustav. Student umí vysvětlit a popsat složité výpočtové metody při řešení osvětlovacích soustav pro denní osvětlení, proslunění, vnitřní osvětlení, osvětlení sportovišť, osvětlení venkovních pracovních prostor, osvětlení komunikací, architektonické osvětlení, rušivé světlo a nouzové osvětlení. Student umí dále používat výpočetní programy určené k výpočtům osvětlovacích soustav. Při návrzích osvětlovacích soustav pak interpretovat poznatky a prokázat technické myšlení a tvůrčí přístup při řešení nových problémů týkajících se inteligentních systémů řízení osvětlení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se ve své teoretické části zabývá aplikací moderních světelných zdrojů a svítidel do osvětlovacích soustav. Je zde kladen důraz na nové výpočetní metody pro osvětlenost, jasy a oslnění. Jsou zde vysvětleny i principy inteligentního řízení osvětlovacích soustav. To vše je prováděno na praktických projektech, které se týkají různých druhů osvětlovacích soustav a jejich kombinací s osvětlením denním.

Povinná literatura:

Habel J.: Světelná technika a osvětlování, FCC Public, Praha 1995 Kurzy osvětlovací techniky I až XXVI. VŠB Ostrava 1986 až 2008 Sylaby s učebními texty Katedry elektrotechniky jsou na stránkách http://www.fei.vsb.cz/kat452/

Doporučená literatura:

Firemní podklady ke světelným zdrojům, www.osram.cz. Firemní podklady ke světelným zdrojům a svítidlům, www.philips.cz. Firemní podklady k interiérovým svítidlům, www.inge.cz. Firemní podklady ke svítidlům, www.thornlight.cz. Firemní podklady k výpočetním programům, www.astra92.cz. Firemní podklady k výpočetním programům, www.relux.biz.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.