440-2214 – Síťové technologie I (ST I)

Garantující katedraKatedra telekomunikační techniky
Garant předmětuIng. Petr Machník, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
440-2214/01 2021/2022 4
440-2214/02 2021/2022 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumět koncepci a principu síťových technologií včetně způsobů přenosu dat. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti používaných síťových technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Síťové technologie I je orientován na získání komplexního přehledu o všech podstatných, dnes používaných, resp. rozvíjejících se, síťových technologiích pro přenos různých druhů informací, jako např. hlasových, datových, obrazových nebo multimediálních. Tento předmět zahrnuje všechny sítě, které přenášejí informace buď na principu přepojování kanálů, nebo přepojování datových paketů. Pozornost je věnována i optickým přenosovým sítím, které tvoří neoddělitelnou součást síťové komunikační infrastruktury, různým síťovým procedurám určeným pro vytvoření žádaného komunikačního spojení s předepsanou kvalitou poskytovaných služeb a základním činnostem síťového managementu jednotlivých typů sítí. Zvýšená pozornost je věnována LAN sítím, WAN sítím, Internetu, přístupovým sítím a různým bezdrátovým technologiím.

Povinná literatura:

MACHNÍK Petr, MICHALEK, Libor. Síťové technologie I. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021.

Doporučená literatura:

MIR, Nader F. Computer and communication networks. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2015. ISBN 9780133814743. OLIFER, Natalia, OLIFER, Victor. Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. 973 s. ISBN 0470869828. MOLISCH, Andreas F. Wireless communications. 2nd ed. Chichester: John Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-74186-3.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.