450-2004 – Technika elektronických přístrojů 1 (TEP 1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-2004/01 2010/2011 4
450-2004/02 2015/2016 2020/2021 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s vnitřní stavbou elektronických přístrojů, zejména s funkcí a vlastnostmi použitých analogových obvodů. Studenti by měli být schopni navrhnout základní zapojení síťového zdroje stejnosměrného stabilizovaného napětí a porozumět funkci spínaných zdrojů. Studenti se naučí navrhovat základní obvody s OZ pro vyhodnocení a úpravu analogového signálu. Porozumí principům A/Č a Č/A převodu a budou schopni interpretovat základní principy číslicové techniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Kurz seznamuje studenty s nejdůležitějšími funkčními bloky elektronických přístrojů. Jedná se o součásti zajišťující elektrické napájení a dále zejména analogové obvody pro generování, úpravu a vyhodnocení signálu. Výkladem principů A/Č a Č/A převodníků se téma postupně přesouvá k číslicové reprezentaci signálu a úvodu do číslicové techniky.

Povinná literatura:

Kašík, V. a kol.: Technika elektronických přístrojů. VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3102-2. Hanousek,K.-Říčný,V.Elektronické systémy I. Skripta VUT, Brno, 1992. Punčochář,J. Operační zesilovače v elektrotechnice. BEN, Praha, 1996.

Doporučená literatura:

Musil,V.Konstrukce a technologie elektronických zařízení. VUT Brno, 1994. Laipert,M.-Vlček,M.Lineární obvody. Skripta, I. vydání, ČVUT, Praha, 1997. Hanus,S.Elektronika. Skripta VUT, Brno, 1991.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
420-2022 EO I Elektrické obvody I Povinná
420-2023 EO II Elektrické obvody II Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.