450-2009 – Signály a soustavy (SaS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětuIng. Blanka Filipová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-2009/01 2010/2011 6
450-2009/02 2010/2011 4
450-2009/03 2015/2016 6
450-2009/04 2015/2016 2020/2021 4
450-2009/05 2019/2020 4
450-2009/06 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Signály a soustavy je poskytnout dostatečný základ pro další studium bakalářských kurzů v oblasti řízení, sdělovací techniky, elektrických obvodů, návrhu filtrů a digitálního zpracování signálů. Student bude umět určit základní korelační a spektrální charakteristiky různých typů signálu. Bude schopen provést analýzu LTIL soustavy. Bude umět používat prostředí MATLAB/Simulnik pro analýzu signálů a soustav.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Náplní předmětu jsou základní matematické metody, které se využívají pro analýzu a zpracování signálů s cílem extrakce důležitých informací. V rámci předmětu jsou diskutovány algoritmizační postupy zpracování signálů v časové, prostorové a časově prostorové oblasti v kontextu reálných signálů. Zároveň je zde probírán matematický aparát pro analýzu a modelování soustav se spojitým časem.

Povinná literatura:

Nevřiva P.: Analýza signálů a soustav. BEN Praha, Praha 2000. Vejražka F.: Signály a soustavy. ČVUT Praha, Praha 1996. Kamen, E.W., Heck, B.S.: Fundamentals of signals and systems using the web and Matlab. Prentice Hall, New Jersey 2000. Chen Chi-Tsong: System and Signal Analysis. Saunders College Publishing, New York 1994. Výukové materiály na http://lms.vsb.cz

Doporučená literatura:

Nevřiva P.: Signály a soustavy I a II VŠB Ostrava, Ostrava 1998. Horák B., Nevřiva P.: Signály a soustavy III. VŠB Ostrava, Ostrava 1998. Couch L.W.II: Digital and Analog Communications Systems. Macmillan Publishing Comp., New York 1989

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.