450-2068 – Lékařská přístrojová technika 2 (LPT 2)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-2068/01 2019/2020 4
450-2068/02 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat základní informace o lékařských přístrojích podle klinických oborů. Jedná se o obory interní, chirurgické a společných vyšetřovacích a léčebných složek. Předmět zapadá svou náplní do mezioborového bakalářského oboru se zaměřením na specialistu pro zdravotnická zařízení. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínského technika.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Tento předmět navazuje na předmět Lékařská přístrojová technika I a zabývá se obšírněji problematikou diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů. Postupně jsou probírány principy, schémata, technická řešení přístrojů, funkce a způsob používání této techniky podle klinických oborů. Přitom je zdůrazňována specifická úloha zdravotnických přístrojů z hlediska jejich uplatnění. Velký důraz je přitom kladen na cvičení, ve kterých studenti předmětu navštěvují klinická pracoviště, kde se zdravotnické elektrické přístroje používají. Zde se prakticky seznamují s obsluhou a klinickým vyšetřením na těchto zařízeních

Povinná literatura:

• PENHAKER, M.; AUGUSTYNEK, M. Zdravotnické elektrické přístroje 1. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 411 s. p. ISBN 978-80-248-3107-7 (brož.). • PENHAKER, M.; AUGUSTYNEK, M. Zdravotnické elektrické přístroje 2. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 310 s. p. ISBN 978-80-248-3108-4 (brož.). • AUGUSTYNEK, M.; ADAMEC, O.; PENHAKER, M. Přístrojová zdravotnická technika I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. 152, lii s. p. ISBN 978-80-248-2364-5 (brož.). • AUGUSTYNEK, M.; ADAMEC, O.; Černý, M.; PENHAKER, M. Přístrojová zdravotnická technika 2. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. 210, lii s. p. ISBN 978-80-248-2446-8 (brož.).

Doporučená literatura:

• Chmelař,M.-Rozman,J. Lékařská přístrojová technika. Skriptum. Brno, FE VUT 1982. • Chmelař,M.-Drastich,A. Lékařská přístrojová technika II. Skriptum. Brno, FE VUT 1984. • Chmelař,M. Lékařská přístrojová technika I. Skriptum. Brno, FE VUT 1995. • Rozman,J. Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979. • PENHAKER, M.; TIEFENBACH, P.; KOBZA, F. Anglicko-český tématický slovník pro biomedicínské obory. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 63 s. p. ISBN 978-80-248-1589-3 (brož.). • TIEFENBACH, P.; PENHAKER, M.; KOBZA, F. Odborná terminologie pro biomedicínské obory. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 60 s. p. ISBN 978-80-248-1590-9 (brož.). • Vrána,M.-Netušil,M. Lékařská elektronika. Praha, Avicenum 1975. • Rozman,J.a kol. Technika v lékařské praxi. Praha, Scientia Medica. J • Jurek,F. Elektronika na koronární jednotce. • Rozman,J. Ultrazvuková technika v lékařství. Skriptum. Brno, FE VUT 1979. • Rozman,J. Lékařská přístrojová technika 3. Skriptum. Brno, FE VUT, 1992. • Rozman,J.a kol. Technika v lékařské praxi. Praha, Scientia Medic • Penhaker, M., Imramovský, M., Tiefenbach, P: Lékařské diagnostické přístroje učební texty, Ostrava: 2004. ISBN 80-248-0751-3 • Hrazdira, I.: Biofyzika, Praha, Aviceum, 1990 • Vrána, I.: Lékařská elektronika, Praha, Aviceum, 1995 • Ottová - Leitmannová, A.: Základy biofyziky, Bratislava, Alfa, 1993 • Šimurda J. Bioelektrické jevy I CERM Brno, 1995 • Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka Grada, Avicenum Praha, 1993 • Proser W. a kol. Experimentální metody biofyziky Academia Praha, 1989 • Bronzino J.D. et al.: The biomedical engineering handbook. CRC Press, Boca Raton, 1995. • Webster, John G.: Medical instrumentation : application and design, Hoboken (USA): Wiley, 1998. ISBN 0-471-15368-0 • Svatoš J.:Biologické signály I, ČVUT 1995

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2067 LPT 1 Lékařská přístrojová technika 1 Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.