450-2095 – Úvod do asistivních technologií (UAT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-2095/01 2019/2020 3
450-2095/02 2019/2020 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům obecné informace o asistivních technologiích a možnostech jejich použití. Představit jak mohou tyto technologie ovlivnit život a nezávislost starších, hendikepovaných nebo i zcela zdravých osob. Během přednášek budou postupně vysvětleny základní zdravotní postižení, pro které mohou být asistivní technologie využity, jednotlivé metody a principy snímání parametrů, ať už biologických či nebiologických pro použití v asistivních technologiích a nakonec budou představeny nejnovější trendy v asistivních technologiích v podobě různých podpůrných zařízení nejen pro zdravotně postižené nebo starší osoby v oblasti homecare. V rámci cvičení si budou student moci některé asistivní technologie vyzkoušev v telemedicínském byte, kdy jeho infrastruktura umožní zapojit studenty přímo do samotného měření a používání asistivních technologií v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět různým formám asistivních technologií a jejich vztahu k zdravotnímu postižení. Budou schopni vysvětlit interakci mezi lidmi a stroji, rozlišit jednotlivé metody a principy asistivních technologií a jejich dopad na zlepšení života. A. Prokázat pochopení vazby mezi službou

Povinná literatura:

ROBITAILLE, Suzanne. The Illustrated Guide to Assistive Technology and Devices: Tools and Gadgets for Living Independently: Easyread Super Large 18pt Edition. ReadHowYouWant. com, 2010. MIESENBERGER, Klaus, et al. (ed.). Computers Helping People with Special Needs: 11th International Conference, ICCHP 2008, Linz, Austria, July 9-11, 2008, Proceedings. Springer, 2008.

Doporučená literatura:

KALVACH, Zdeněk, et al. Křehký pacient a primární péče. Frail patient in Primary Health Care, 2011.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.