450-2096 – Rehabilitační technika a kompenzační pomůcky (RTKP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-2096/01 2019/2020 4
450-2096/02 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá přehled o vyšetřovatelských metodách využívaných v rehabilitaci, o druzích a typech široké škály kompenzačních pomůcek a bude seznámen s přístrojovou terapií využívanou v rehabilitaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem výuky předmětu je teoretické zvládnutí mechanických a přístrojových vyšetřovacích metod fyzioterapie, kompenzačních pomůcek pohybového, neurologického a senzorického systému. Studenti budou seznámeni s přístrojovou technikou využívanou v terapii neuromuskulárního a somatosenzorického systému. Po absolvování předmětu Rehabilitační technika a kompenzační pomůcky získá student přehled o vyšetřovatelských a terapeutických možnostech v rehabilitaci a kompenzačních pomůckách neuromuskulárního a somatosenzorického systému. Získá znalosti o technickém řešení rehabilitační techniky a komepenzačních pomůcek.

Povinná literatura:

SANDERS, Martha J, ed. Ergonomics and the management of musculoskeletal disorders. 2nd ed. St. Louis: Butterworth-Heinemann, c2004. ISBN 0-7506-7409-1. Přístrojová technika v rehabilitaci pro biomedicínské techniky, Vyskotová Jana, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, ISBN: 80-248-1130-8 Kompenzační pomůcky a přístroje v rehabilitaci, Vyskotová Jana, Čichoň Rostislav, OSU – Lékařská fakulta, TROJAN, Stanislav. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-257-3. Ostrava, 2013, ISBN 978-80-7464-421-4 KUTÍLEK, Patrik, Lubomír POUŠEK a Adam ŽIŽKA. Praktika z rehabilitačního inženýrství a protetiky-ortotiky. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04682-1.

Doporučená literatura:

Živčák J., Hudák J., Biomechanizmy, Prešov : ManaCon, 2001, ISBN 80-89040-06-3. Živčák J., Hudák J., Rehabilitačná technika, Prešov : ManaCon, 2014, ISBN 80-89040-38-4.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2095 UAT Úvod do asistivních technologií Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.