450-2097 – Prostředky asistivních technologií (PAT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-2097/01 2019/2020 4
450-2097/02 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen popisovat a vysvětlovat a konstruovat Prostředky asistivních technologií a jejich aplikace do oblastí vzdálené domácí péče z pohledu diagnostiky i terapie, dále asistivních technologií pro fyzicky a mentálně postižené osoby, fitness, efektivního návrhu uživatelské rozhraní pro různé uživatele a způsoby interpretace výsledků pro pacienty a experty v sociálních službách. Student bude schopen uvedené systémy analyzovat ale také dále řídit a konstruovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na předchozí předměty zaměřené na všechny oblasti asistivních technologií a zásadním způsobem je prohlubuje. Úkolem předmětu je syntéza doposud načerpaných znalostí v rámci studijního programu za účelem jejich implementace do oblastí asistivních technologií a sociálních služeb. Předmět je zaměřen na návrh, realizaci a komerční aplikace asistivních technologií za účelem monitorování zdravotního stavu, zvyšování kvality života fyzicky a psychicky postižených osob, terapeutické aplikace, zprostředkování interakce hendikepované osoby s okolním prostředím a fitness aplikace. S využitím dosavadních znalostí studentů budou přednášeny a prakticky procvičovány všechny možné aplikace ve výše uvedených oblastech. Předmět je zaměřen jak na konstrukci jednotlivých řešení, taka spolupráci v rámci systémových celků. Budou doplněny nutné znalosti a dovednosti v oblasti body sensor networks, eHealth přístupů, nových asistivních technologií, User interface design a efektivního způsobu interpretace měřených dat pro uživatele a experta - sociálního pracovníka nebo ošetřujícího lékaře.

Povinná literatura:

Poskytnuté podklady ke studiu. Další česká literatura v této oblasti není dostupná. Ladan NAJAFI, Ladan and COWAN, Donna. Handbook of Electronic Assistive Technology. Academic Press:2018. ISBN 9780128124871 LONGHI, S., Andrea MONTERIÙ a Alessandro FREDDI, ed. Human monitoring, smart health and assisted living: techniques and technologies. London: The Institution of Engineering and Technology, 2017. ISBN 978-1-78561-150-6. MAHEU, Marlene M., Pamela WHITTEN a Ace ALLEN. E-health, telehealth, and telemedicine: a guide to start-up and success. San Francisco: Jossey-Bass, c2001. ISBN 0-7879-4420-3.

Doporučená literatura:

Česká literatura v této oblasti není dostupná. COOK, Albert M. a Janice Miller. POLGAR. Cook & Hussey's assistive technologies: principles and practice. 3rd ed. /. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, 2008. ISBN 978-0323039079. MANN, William C. Smart technology for aging, disability, and independence: the state of the science. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2005. ISBN 978-0-471-69694-0. HELAL, Abdelsalam A., Mounir. MOKHTARI a Bessam. ABDULRAZAK. The engineering handbook of smart technology for aging, disability, and independence. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008. ISBN 978-0-471-71155-1.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
440-2207 KS I Komunikační sítě I Povinná
450-2013 SSB Snímače a senzory v biomedicíně Povinná
450-2017 BTE Biotelemetrie Povinná
450-2068 LPT 2 Lékařská přístrojová technika 2 Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.