450-2105 – Měření na elektronických přístrojích (MEP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-2105/01 2019/2020 4
450-2105/02 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty pracovat se základními prostředky měřicí techniky používanými zejména v biomedicíně. Na základě teoretického rozboru signálů v měřeném systému, znalosti jeho struktury a funkce a na základě provedených měření by měli být studenti schopni vyhodnocení funkčnosti měřeného systému. Seznámit studenty s principy měřidel v biomedicínské přístrojové technice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá popisem a použitím elektronických přístrojů používaných specificky v biomedicíně. Navazuje přitom na základní předmět elektrických měření, který je vyučován v prvním ročníku bakalářského studia. Uvádí měřicí přístroje jak pro měření elektrických tak i neelektrických veličin. Vybraná měření parametrů signálů se provádí v časové i frekvenční oblasti. Součástí kurzu je také měření signálů v číslicových systémech logickým analyzátorem.

Povinná literatura:

KAŠÍK, Vladimír. Měření na elektronických přístrojích. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3103-9. HAASZ, Vladimír a Miloš SEDLÁČEK. Elektrická měření: přístroje a metody. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02731-7. WEBSTER, John and Halit EREN. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition: Spatial, Mechanical, Thermal, and Radiation Measurement. CRC Press, 2017. ISBN 9781138072176.

Doporučená literatura:

BRTNÍK, Bohumil. Elektrická měření pro bakaláře. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-405-7. BACH, Pavel. Automatizace měření. Praha: České vysoké učení technické, 1993. COOMBS, Clyde F. Electronic instrument handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c1995. ISBN 007012616X.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2018 EM Elektrická měření Doporučená
450-2076 TEP Technika elektronických přístrojů Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.