450-4008 – Lékařské diagnostické přístroje (LDP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-4008/01 2010/2011 2010/2011 5
450-4008/02 2010/2011 4
450-4008/03 2015/2016 4
450-4008/04 2019/2020 4
450-4008/05 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kursu je podat podrobné informace o lékařských diagnostických přístrojích, jejich činnosti, konstrukci, s vztahu legislativě upravující jejich použití. Student získá vědomosti týkající se lékařských diagnostických přístrojů a zařízení včetně zařazení do jednotlivých diagnostických metod. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu tvoří základní předpoklad znalostí o biomedicínského inženýra.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu jsou studenti seznamováni a prakticky si ověřují principy měření a zpracování biologických signálů pomocí lékařské diagnostické přístrojové techniky. Podrobněji jsou probírány principy snímání, činnosti a konstrukce přístrojové techniky. Probírány jsou jednotlivé diagnostické metody a vysvětlena podstata měřicích zařízení, popis a eliminace rušivých vlivů měření včetně vztahu k platné legislativě upravující jejich použití. Vysvětlena jsou bezpečnostní rizika při použití lékařské přístrojové techniky a jednotlivých diagnostických metod.

Povinná literatura:

PENHAKER, Marek. Lékařské diagnostické přístroje: učební texty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0751-3.

Doporučená literatura:

• PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Anglicko-český tématický slovník pro biomedicínské obory. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1589-3. • PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Modelování a simulace biologických systémů: cvičení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1560-2. • PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Lékařská kybernetika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1561-9. • TIEFENBACH, Petr, Marek PENHAKER a František KOBZA. Odborná terminologie pro biomedicínské obory. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1590-9. • VRÁNA, Milan a Miroslav NETUŠIL. Lékařská elektronika. Praha: Avicenum, 1975. • JUREK, František. Elektronika na koronární jednotce. Ostrava: Dům techniky ČSVTS, 1988. • SVATOŠ, Josef. Biologické signály I: geneze, zpracování a analýza. Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01822-9. • SVATOŠ, Josef. Biologické signály. Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01822-9. • CHMELAŘ, Milan. Lékařská přístrojová technika. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1995. ISBN 80-85867-63-X. • CHMELAŘ, Milan. Lékařská přístrojová technika I. Brno: CERM, 1995. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-85867-63-X. • CHMELAŘ, Milan, Jiří ROZMAN a Aleš DRASTICH. Lékařská přístrojová technika II. Praha: SNTL, 1984. • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001. ISBN 80-902896-1-4. • Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky: česká technická norma. Praha: Český normalizační institut, 2001.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.