450-8404 – Anatomie (AN)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant předmětudoc. Mudr. František Dorko, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
450-8404/01 2010/2011 3
450-8404/02 2015/2016 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Anatomie seznamuje se stavbou lidského těla, strukturou a topografií jednotlivých částí. Teoretické znalosti jsou ověřovány studiem schématických obrazů a pomůcek. Praktická výuka anatomie na umělohmotných anatomických modelech a využití 3D projekce "3D animovaných anatomických modelů lidského těla".

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je základní součástí komplexu povinných studijních předmětů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla. Poznatky z anatomie navazují na fyziologii, patologickou fyziologii a patologickou anatomii.

Povinná literatura:

1. Naňka, O., Elišková, M. Přehled anatomie. Praha: Galén, 2009. 2. Netter, H.F., Dalley, A. F. Anatomický atlas člověka. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1153-2. 3. Sobbota, J., Putz, R., Pabst, R. Sobbotův Atlas anatomie člověka. Praha:Grada, 2007. 4. Dorko, F., Výborná, E., Patlevič, P. Vybrané kapitoly z anatomie - I. Pohybový systém, II. Neuroanatomie. Skriptum, Ostrava, 2013.. Ostrava, 2013. 5. Dorko, F., Výborná, E., Tokarčík, J. Vybrané kapitoly z anatomie - III. Splanchnologie, kardiovaskuklární, endokrinní a mízní systém. Skriptum. Ostrava, 2014. Ostrava, 2014.

Doporučená literatura:

1. Dorko, F., Výborná, E., Tokarčík, J. Základy anatomie pro nelékařské obory. Studijní opora, Ostrava, 2013.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.