452-0251 – Technical Installations in Buildings III (TZB III)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical Engineering
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
452-0251/01 2006/2007 2010/2011 5
452-0251/02 2006/2007 2010/2011 5
452-0251/03 2006/2007 2010/2011 5
452-0251/04 2006/2007 2010/2011 5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Studenti se prakticky seznámí s prostředky pro zpracování elektrotechnické dokumentace pomocí softwarových produktů. Cílem je schopnost samostatně vytvářet elektrotechnickou dokumentaci v uváděném rozsahu. 2. Studenti budou umět efektivně využívat moderní prostředky pro tvorbu elektrotechnické dokumentace.

Teaching methods

Summary

Předmět seznamuje studenty s problematikou vnitřních elektrických rozvodů v objektech bytové a občanské výstavby, s navrhováním a stavbou elektrických silových rozvodů v průmyslových provozovnách, s předpisy pro kladení silových elektrických vedení, provedením elektrické instalace dle vnějších vlivů, elektrickou instalací ve zvláštních objektech. Dále se předmět zabývá problematikou přípojek nn, umístěním přípojkové skříně a měřícího zařízení, umělým osvětlením vnitřních prostorů, venkovním osvětlením, ochranou před bleskem a přepětím včetně uzemnění. Studenti budou seznámeni se systémy CAD pro podporu projekční činnosti. Studentům bude zadán samostatný projekt.

Compulsory literature:

1. Fleišer J.: Technická zařízení budov, D - umělé osvětlení a elektrická instalace, přednášky. Skripta VUT Brno, 1990 2. Kebrle M.: Technická zařízení budov, D - umělé osvětlení a elektrická instalace, cvičení. Skripta VUT Brno, 1990 3. Hála P.: Vnitřní elektrické rozvody. Elektrotechnická příručka, sv. 1. Elektromanagment Brno, 1993 4. Dvořáček K., Sládek D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. Dílenská příručka, sv. 5. STRO-M Praha, 1996 5. Normy ČSN a nařízení vlády 6. Sylaby přednášek Katedry 452 - obecné elektrotechniky, http://fei.vsb.cz/kat452

Recommended literature:

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.