455-0323 – Operační systémy pro řízení (OSR)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí techniky
Garant předmětuprof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
455-0323/01 2003/2004 2009/2010 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními znalostmi z oblasti operačních systémů pro řízení v reálném čase a jejich vazba na úlohy řízení. - Studenti získají schopnost se dobře orientovat v možnostech operačních systému pro řízení v reálném čase. - Budou umět správně volit příslušný RT operační systém pro danou řídicí aplikaci a také s ním pracovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

- Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními znalostmi z oblasti operačních systémů reálného času - RTOS. - Studenti získají schopnost se dobře orientovat v možnostech operačních systému pro řízení v reálném čase. - Budou rovněž umět správně volit příslušný RT operační systém pro danou řídicí aplikaci a také s ním pracovat. - Budou zde probrány základní vlastnosti a použité techniky v RT operačních systémech. - V závěru budou studenti seznámeni s RT operačními systémy pro vestavěné řídicí systémy. - Ve cvičení se základní vlastnosti operačních systémů pro řízení budou ověřovat na RT operačním systému QNX pro osobní počítače. - Dále budou ověřeny také některé další RT operační systémy např. pro vestavěné řídicí systémy. - Svou náplní je předmět vhodný i pro posluchače jiných oborů a fakult, pokud se hodlají seznámit s problematikou softwaru pro řídicí systémy.

Povinná literatura:

- Srovnal,V: Operační systémy pro řízení v reálném čase. Elektronické učební texty na stránkách FEI VŠB TUO, 2008 - Srovnal,V: Operační systémy pro řízení v reálném čase. VŠB Technická univerzita, Ostrava 2003

Doporučená literatura:

- Čada, O.: Operační systémy. Praha, Grada 1994 - Cheng A.M.K.: Real-Time Systems Sheduling, Analysis and Verification, J Wiley 2002

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
455-0505 SRvRC Systémy řízení v reálném čase Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.