455-0510 – Základy kybernetiky (ZK)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí techniky
Garant předmětuprof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
455-0510/01 2003/2004 2003/2004 6
455-0510/02 2004/2005 2009/2010 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům bakalářského studia základní informace z oblasti teorie dynamických soustav a automatického řízení.Posluchači budou schopni prakticky provést analýzu a syntézu jednoduchých lineárních tak i nelineárních regulačních obvodů s využitím výpočetní techniky a zejména simulačního systému Matlab se Simulinkem. Budou rovněž schopni pochopit principy návrhu optimálních a adaptivních regulační obvody. Svou náplní je předmět vhodný i pro posluchače jiných oborů a fakult, pokud se hodlají seznámit s problematikou teorie automatického řízení podrobněji pro potřeby bakalářského studia.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Budou vysvětleny základní pojmy a vlastnosti řídicích systémů. Posluchači se seznámí postupně s problematikou spojitých a diskrétních lineárních dynamických systémů, zejména popisem jejich vlastností. Po analýze soustav bude následovat analýza lineárních regulačních obvodů, jejich stabilita, statická přesnost, kvalita regulace. Dále se posluchači seznámí se základními metodami návrhu regulačních obvodů na základě požadovaných vlastností. Stručně se seznámí také s problematikou nelineárních regulačních obvodů, optimalizačními metodami a adaptivními řídicími systémy.

Povinná literatura:

Srovnal,V: Základy kybernetiky. Sylaby na WWW stránkách FEI, 2007

Doporučená literatura:

Kotek, Z. - Razím, M.: Teorie nelineárních, optimálních a adaptivních řídicích systémů. Praha, ČVUT 1990. Šolc, F. : Teorie automatického řízení II. Brno, VUT 1991. Štecha, J.-Horáček,P.: Optimální řídicí systémy. Praha, ČVUT 1989 Štecha, J: Teorie automatického řízení I. Praha, ČVUT 1990. Vavřín,P.: Teorie dynamických systémů. Brno, VUT 1989. Vavřín, P.: Teorie automatického řízení I. Brno, VUT 1991.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
455-0533 SaS Signály a soustavy Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.